חברי בדיחות העיקר לצחוק

!בעל הבית השתגע

קונים מאחד ממוצרי הרכב הבאים ונכנסים להגרלה על רנו מגאן מתנת

:מספר המצטרפים

0/5000
0/5000

ומקבלים